Ватяні краплі: зародження життя пояснили без участі бога

0
338

Німецькі та американські вчені описали механізм, завдяки якому протоклітини, попередники перших живих організмів, почали рости і ділитися. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature Physics, коротко про нього повідомляє INVADERS.

Питання про те, як виникло життя, хвилює людей з давніх часів. Історично було запропоновано кілька концепцій, з яких наукову цінність, по всій видимості, представляє лише гіпотеза про первинний бульйон. Решта виявилися неспроможними вибороти своє місце в боротьбі. Гіпотеза божественного створення (креаціонізм), що виникла ще за часів пізнього неоліту, ненаукова; теорія вічного існування життя суперечить астрономічним і палеонтологічними даними; концепція панспермії — занесення життя на Землю ззовні, принципово не вирішує проблеми і призводить до питання про те, як життя виникло в іншому світі.

Припущення, що на ранніх етапах виникнення життя невеликі крапельки могли утворитися за допомогою сегрегації молекул в складних сумішах шляхом поділу фаз в так званому первинному бульйоні (коацервати), було висловлено радянським біологом Олександром Опаріним, а пізніше — британським вченим Джоном Холдейном. Ці коацерватні крапельки, відповідно до гіпотези, забезпечили виникнення хімічних реакційних центрів, проте неясно, яким чином вони росли і розмножувалися.

У новому дослідженні вчені розглянули поведінку крапель в системах, які за допомогою зовнішнього джерела енергії підтримуються в далекому від термодинамічної рівноваги стані. У цих системах краплі ростуть за рахунок додавання крапельного матеріалу, вироблюваного в ході хімічних реакцій. Виявилося, що зростання краплі, що відбувається через хімічні процеси, призводить до нестабільності її форми і викликає поділ на дві менші крапельки.

Це означає, що хімічно активні краплі демонструють цикли зростання і ділення, які нагадують проліферацію — розростання тканини організму шляхом розмноження клітин поділом. Поділ активних крапель, як вважають автори, є моделлю для пребіотичних протоклітин, в яких хімічні реакції в крапельці грають роль пребіотичного метаболізму.

Рідкі краплі являють собою структури, що самоорганізуються і співіснують з навколишньою рідиною. Поверхня, що розділяє дві співіснуючі фази, надає краплям певну форму (сферичну через поверхневий натяг). Крім того, багато речовини можуть дифундувати через поверхню коацерватної краплі. Сегрегація середовища в крапельки концентрує матеріал в обмеженому обсязі і сприяє протіканню специфічних хімічних реакцій.

Вчені розуміють термодинаміку зародження краплі, проте їм досі неясно, як вона може рости і розмножуватися, тобто володіти ключовими особливостями, притаманними живому організму. Зазвичай вважають, що крапельки ростуть за рахунок поглинання матеріалу з перенасиченого середовища або переконденсації (дозрівання Оствальда) — перенесення розчиненої речовини від дрібних частинок до великих за допомогою розчинення. В останньому випадку дрібні краплі зникають, залишаються лише великі; також допускається, що дрібні краплі можуть безпосередньо об’єднуватися в більші. Описані процеси призводять до зростання розмірів крапель і зменшення їх числа з плином часу, тоді як протоклітина повинна, досягнувши характерного розміру, розділитися на дві. Так як же коацерватним краплям це вдається?
Автори вважають, що крапельки, які хімічним паливом підтримуються далеко від термодинамічної рівноваги, можуть мати незвичайні властивості — зокрема, при наявності хімічних реакцій дозрівання Оствальда може бути придушене, в результаті чого кілька крапель можуть стабільно співіснувати з характерним розміром, заданим швидкістю реакції. В цьому випадку сферичні крапельки, схильні до хімічних реакцій, спонтанно розщеплюються на дві більш дрібні дочірні краплі однакового розміру. Таким чином, вважають вчені, хімічно активні краплі ростуть, а потім діляться і, отже, розмножуються, використовуючи в якості палива матеріал, що надходить. Це означає, що в присутності хімічних реакцій, що приводяться в дію з зовнішнього джерела, крапельки поводяться подібно клітинам. Такі активні краплі можуть являти собою моделі для вирощування і ділення протоклітин з примітивним метаболізмом, що представляє собою прості хімічні реакції, які підтримуються зовнішнім паливом.

Крапельки служать невеликими резервуарами для просторової організації специфічних хімічних реакцій. Поява крапель вимагає поділу фаз на дві співіснуючі рідкі фази різного складу. Поділ фаз обумовлено молекулярною взаємодією, в якому молекули, що мають спорідненість один до одного, знижують свою енергію, якщо вони знаходяться близько один до одного. Рідина може разслоїтися, якщо зменшення енергії, пов’язане з молекулярними взаємодіями, долає ефекти збільшення ентропії шляхом змішування. Якщо ці взаємодії сильні, формується поверхня, що відокремлює співіснуючі фази. Краплі можуть стати хімічно активними, якщо матеріал поверхні утворюється і руйнується хімічними реакціями.

Розглянемо, наприклад, модель простої краплі (мал. а). У ній присутній мінімальне число необхідних умов для формування і розмноження коацерватної краплі: дві фази, поверхня розділу фаз і зовнішнє джерело енергії, що утримує систему від стану термодинамічної рівноваги. Крапля утворена матеріалом D крапельки, який генерується всередині краплі з високоенергетичного попередника N, який грає роль поживної речовини. Крапельний матеріал може розкладатися на більш низьку енергетичну складову W (відходи), які залишають крапельку в результаті дифузії. Крапля може вижити, якщо N безперервно подається, а W — постійно віддаляється. Це може бути досягнуто шляхом рециркуляції N з використанням зовнішнього джерела енергії, наприклад, деякого палива або сонячного світла.

Фізика таких активних крапель, за словами авторів, не складна. Найпростіше її зрозуміти на прикладі простої моделі з двома компонентами A і B (мал. b). Фаза матеріалу краплі B відділяється від розчинника. Він може спонтанно перетворитися хімічною реакцією B → A в молекули типу A, які розчиняються в фоновій рідині і залишають крапельку. Зворотна реакція A → B не протікає спонтанно, тому що B має більш високу енергію, ніж A. Новий матеріал крапель B може бути отриманий другою реакцією A + C → B + C`, яка пов’язана з паливом C. Тут C` є низькоенергетичним продуктом реакції молекул палива. Різниця хімічних потенціалів μ (C) — μ (C`)> 0, що забезпечується паливом, дозволяє досягти високоенергетичного стану B з менш енергетичного A. Різниця μ (C) — μ (C`) може підтримуватися постійною, якщо концентрації C і C` задаються зовнішнім резервуаром. В цьому випадку система утримується далеко від стану термодинамічної рівноваги.

Комбінація поділу фаз і нерівноважних хімічних реакцій вивчена вченими і в безперервній моделі. Використовуючи цю модель, автори виявили, що сферичні краплі, які є хімічно активними, можуть відчувати нестабільність форми і розділитися на дві більш дрібні краплі (мал. с). Крапля спочатку зростає до тих пір, поки вона не досягне свого стаціонарного розміру. Потім крапля починає збільшуватися й утворює гантелеобразну форму. Ця гантель розділяється на дві менші краплі однакового розміру. В результаті менші крапельки знову починають зростати до тих пір, поки не відбудеться новий розподіл.

Вчені відзначають, що змодельовані ними явища можливо спостерігати безпосередньо на експерименті (розміри крапель мають порядки мікрометра). Автори відзначають, що нестабільність крапель, обумовлена ​​зовнішнім припливом енергії і яка веде до поділу краплі, може бути порівняна з нестійкістю Муллінс-Секеркі, часто обговорюваної в контексті зростання кристалів. На відміну від останньої, нестабільність форми (фактично — розподіл) змодельованих крапель може виникнути і у випадку нерухомої краплі.

Які типи молекул могли утворювати такі краплі? Сучасні клітини мають ряд хімічних структур, які не відокремлені мембраною від клітинної цитоплазми, а утворюються шляхом поділу фаз від цитоплазми. Багато з них є рідкими і складаються з молекул РНК і РНК-зв’язуючих білків. Гіпотеза світу РНК передбачає, що на ранніх етапах життя РНК одночасно була носієм генетичної інформації і виступала в якості ферменту (рибозими). Об’єднання РНК з простими пептидами, можливо, було достатнім для організації коацерватних крапель.

Автори відзначають, що трансформація хімічно активних крапель в перші клітини з мембранами, що діляться —  є великою проблемою для розуміння ранньої еволюції. На відміну від внутрішнього і зовнішнього середовища краплі, поверхня розподілу цих середовищ амфіфільна. Ліпіди, що не мають спорідненості до зовнішнього і внутрішнього середовища краплі, при їх наявності в зовнішньому середовищі коацерватів могли б накопичитися якраз на такій амфіфільній поверхні. Фахівці вважають, що коацервати могли отримати мембрани задовго до того, як перші протоклітини навчилися ділитися.

Джерело

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here